Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę i montaż wodomierzy radiowych z internetowym dostępem do danych - wraz z robotami towarzyszącymi.
Szczegóły przetargu w SWZ po kliknięciu w link poniżej.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków przy ul. Żeromskiego 2 i Orzeszkowej 10 (wraz z montażem dynamicznych zaworów termostatycznych oraz innymi robotami towarzyszącymi) - jako dwa oddzielne zadania dla każdego z budynków. 

Warunkiem podpisania umowy wykonawczej będzie przyznanie przez BGK premii termomodernizacyjnej. 
SWZ do pobrania po kliknięciu w przycisk poniżej:

________________________________________________________________________________________________________________________
Informujemy, że w efekcie przeprowadzonego postępowania konkursowego na remont tarasów nad lokalami użytkowymi przy ul. Bohaterów Studzianek 5 wybrana została oferta firmy EURBUD Sp. z o.o. z siedzibą Ociesęki 76 B, 26-035 Raków.

Ta sama firma została wybrana do remontu dachów nad lokalami użytkowymi przy Bohaterów Studzianek 7 (Apteka) i Mickiewicza 4 (Sklep "Kleks").

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pionkowska Spółdzielnia mieszkaniowa posiada do sprzedania mieszkanie przy ul. Kozienickiej. Link do ogłoszenia przetargowego poniżej - po kliknięciu w przycisk.

________________________________________________________________________________________________________________________
Informujemy, że w przetargu na remont balkonów wybrana została oferta firmy EURBUD Sp. z o.o. z siedzibą Ociesęki 76 B, 26-035 Raków. 

System naprawy balkonów zaproponowany przez firmę Eurbud sp. z o.o. zamyka się od góry specjalną farbą ceramiczno - silikonową i nie obejmuje wykończenia balkonów gresami. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że w przetargu na remont świetlików dachowych na klatkach schodowych wybrana została oferta firmy ZRB Linmar z siedzibą w Radomiu przy ulicy Idalińskiej 39/1.